Ochrana osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR).

Dovolujeme si vás tímto informovat jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jaká práva máte v souvislosti s GDPR, které nabude účinnosti dnem 25.5.2018.

 

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem vašich osobních údajů je společnost ATVcora s.r.o., se sídlem Bojov 66, 25210, Mníšek pod Brrdy. IČ 27149625, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 100048 (dále jen správce). Správce určuje, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem a po jak dlouhou dobu budou uchovány. Správce je provozovatelem e-shopu atvcora.cz . Kontaktovat správce můžete na kunc@atvcora.cz nebo tel. 602 313 382.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

A) PLNĚNÍ SMLOUVY

Správce zpracovává vaše osobní údaje z důvodu plnění smlouvy, a to v rozsahu: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, adresa, IČO a dále údaje, které jsou nutné k uzavření smlouvy, přijetí objednávky, registraci v e-shopu apod. Tyto údaje jsou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a dále pro účely archivace dle právních předpisů ČR.

B) PLNĚNÍ PRÁVNÍCH POVINNOSTÍ

Správce dále uchovává a zpracovává vaše osobní údaje pro účely plnění právních povinností, které se na něj vztahují. Jedná se o právní povinnosti vyplývající z obecně závazných předpisů, zejména zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Tyto údaje jsou zpracovávány pro účely archivace po nezbytně dlouhou dobu tak, jak to vyžadují právní předpisy ČR.

C) OPRÁVNĚNÝ ZÁJEM

Pokud procházíte naše webové stránky www.atvcora.cz a máte povoleno zpracování cookies ve svém prohlížeči, vnímáme oprávněný zájem správce používání cookies pro měření návštěvnosti webu, abychom vám mohli poskytnout co nejlepší služby. Údaje, které prostřednictvím cookies sledujeme zahrnují vaši IP adresu a chování na webu. Informace shromážděné prostřednictvím cookies nelze přiřadit k určitému subjektu. Tyto údaje zpracováváme po dobu 26 měsíců. Cookies můžete ve svém prohlížeči zakázat.

Pokud si odešlete objednávku přes náš e-shop, zašlete dotaz přes kontaktní formulář nebo nás kontaktujete e-mailem, vnímáme oprávněný zájem zasílat vám newslettery s nabídkou obdobného zboží, o které jste v minulosti projevili zájem. V tomto případě zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu: jméno a e-mail a budeme to dělat po dobu maximálně 5 let od Vašeho přihlášení. Ze zasílání newsletterů se můžete kdykoliv odhlásit tlačítkem „odhlásit se“ v patičce každého našeho e-mailu.

OCHRANA A ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

S vašimi osobními údaji nakládáme zodpovědně a chráníme je v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijali jsme a dodržujeme technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM STRANÁM

K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci, a to z důvodu zabezpečení prodeje a dodávky zboží a dále k výkonu administrativní a technické podpory při provozu webu a podpůrných aplikací. Naši zaměstnanci jsou vázán mlčenlivostí a proškoleni v oblasti zabezpečení osobních údajů.

Dalšími příjemci Vašich osobních údajů jsou zasílatelské společnosti, které se podílejí na dodání zboží na základě kupní smlouvy , osoby zajišťující pro správce technické zabezpečení e-shopu a osoby zajišťující pro správce účetní služby. Jiným subjektům je umožněn přístup pouze z důvodu plnění zákonných povinností.

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VAŠE PRÁVA V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto vás informujeme, že máte právo na přístup ke svým osobním údajům a právo na přenositelnost svých osobních údajů. Zjistíte-li nebo domníváte-li se, že správce provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou vašeho soukromí, zákonem nebo GDPR, především jsou-li vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel zpracování, můžete požádat správce o vysvětlení nebo požadovat, aby byl odstraněn takto vzniklý stav. Může se jednat o provedení opravy, doplnění, výmazu osobních údajů, případně omezení zpracování. Dále vás informujeme, že máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů jsou porušeny relevantní právní předpisy na ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracování osobních údajů nás můžete kontaktovat na e-mailu: kunc@atvcora.cz .